Згода на обробку персональних даних

Я також надаю свою повну, однозначну, добровільну та інформовану згоду на обробку таких моїх персональних даних, як дані про расове, етнічне, національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості, даних, що стосуються здоров’я (стану здоров’я), статевого життя, моїх місцеперебування та/або шляхів пересування.

При наданні мною моїх персональних даних та згоди на їх обробку мені доступно та зрозуміло повідомлено мету обробки (збору) моїх персональних даних (яка зазначена вище). Одночасно з цим мені також повідомлено про мої права (їх зміст) як суб’єкта персональних даних, в т. ч. про права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також право відкликати згоду на обробку персональних даних та право пред’явити вмотивовану вимогу володільцю персональних даних щодо заборони обробки моїх персональних даних. Мені також повідомлено про склад та зміст зібраних персональних даних, які будуть оброблятись.

Мені повідомлено про та зрозуміло зміст поняття «обробка персональних даних» (що включатиме, зокрема, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення моїх персональних даних) та склад моїх персональних даних, які будуть оброблятись. Мені також зрозуміло, та я погоджуюсь (надаю свою згоду), що володілець може доручити обробку моїх персональних даних від свого імені розпоряднику(ам), та що використання моїх персональних даних включає в себе дії володільця персональних даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними.

Цим я надаю свою згоду на надання часткового або повного права обробки моїх персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (в т. ч. розпорядникам). Я також надаю свою згоду на передачу моїх персональних даних третім особам (в т. ч. на надання доступу до них за запитом третіх осіб), на поширення моїх персональних даних та на передачу моїх персональних даних іноземним суб’єктам, пов’язаним з персональними даними (транскордонну передачу), без додаткового повідомлення мене про це, за умови забезпечення належного захисту таких даних. Я також підтверджую, що мені повідомлено про осіб, яким передаються або будуть передаватись мої персональні дані, в т. ч. про розпорядників даних:

Я зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних або виявлення помилок у наданих мною персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів (за необхідності) для оновлення моїх персональних даних.

Ця згода надається мною на строк, необхідний для досягнення визначеної мети обробки (збору) персональних даних, і може бути відкликана за заявою, направленою володільцю персональних даних.